Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada


Izrada Arhitektonskih snimki postojećeg stanja za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13 i 65/17).


Više o legalizaciji nezakonito izgrađenih zgrada na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja:
Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada


Home | Usluge | Reference | O nama | Kontakt

© Pikaia d.o.o. 2016.-2020.
(Template by WebThemez.com)