Obnova pročelja


Glavni projekti za obnovu pročelja zgrada koje su pod zaštitom konzervatorskih odjela ili Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Zagreb).


Predrag Čaklović, dipl. ing. arh. ima ovlaštenje Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture za:
- obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara
- izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na pročelju nepokretnog kulturnog dobra.


Vidi izvadak iz baze projektanata radova na kulturnom dobru (search (ctr+f) > Predrag Čaklović).


Lista referentnih radova obnove pročelja zgrada.


Home | Usluge | Reference | O nama | Kontakt

© Pikaia d.o.o. 2016.-2020.
(Template by WebThemez.com)