Obnova zgrada pod zaštitom


Glavni projekti za obnovu zgrada koje su pod zaštitom konzervatorskih odjela ili Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Zagreb).


Predrag Čaklović, dipl. ing. arh. ima ovlaštenje Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture za:
- obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara
- izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na pročelju nepokretnog kulturnog dobra.


Vidi izvadak iz baze projektanata radova na kulturnom dobru (search (ctr+f) > Predrag Čaklović).


Lista referentnih radova obnove zgrada pod zaštitom.Home | Usluge | Reference | O nama | Kontakt


Ove stranice ne koriste cookies (kolačiće), niti prikupljaju bilo kakve Vaše informacije.
Slobodno koristite stranice i slobodno koristite sve što nađete na ovim stranicama.

© PIKAIA d.o.o. 2016.-2023.
(Template by WebThemez.com)